Minilex - Lakipuhelin

Välimiesmenettelystä voidaan sopia sopimuksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Sopimusosapuolet voivat sopia, että sopimusta koskevat riidat tullaan ratkaisemaan välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyä käytetään varsinkin elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa ja se toimii vaihtoehtona tuomioistuinkäsittelylle. Välimiesmenettelyä voidaan käyttää niiden riitojen ratkaisemisessa, joissa sovinto on osapuolten välillä mahdollinen.

Sopimusosapuolten on kuitenkin joko ennen riidan syntymistä tai sen jälkeen nimenomaisesti kirjallisesti sovittava välimiesmenettelyn käyttämisestä sopimusta koskevan riidan ratkaisukeinona. Sopimusosapuolet voivat sopia välimiesmenettelyssä käytettävistä menettelytavoista.

Kun välimiesmenettelystä on sovittu, tuomioistuin ei lähtökohtaisesti voi käsitellä sopimusta koskevaa riitaa, vaan riita on osoitettava välimiesten ratkaistavaksi. Välimiesmenettelyä voidaan käyttää riidanratkaisukeinona monissa tilanteissa, kunhan kysymys on siis yksityisoikeudellisesta riitakysymyksestä, josta voidaan tehdä sovinto.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa