Minilex - Lakipuhelin

Suullinen sopimus ja riita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että suullinen sopimus sitoo osapuoliaan aivan samalla tavalla kuin kirjallinen sopimus. Suullisen sopimuksen sopimusehtoja tai muita tärkeitä seikkoja on riidan kohdatessa vaikea todistaa jälkeenpäin. Tämän vuoksi sopimukset kannattaakin tehdä pääasiallisesti kirjallisena, sillä suullisen sopimuksen perusteella on vaikea tarkastaa jälkikäteen mitä on sovittu ja sopimusosapuolten välillä voikin esiintyä ristiriitoja ja erimielisyyksiä siitä, mitä ollaan sovittu ja mitä ei, ja mitkä olivatkaan sopimuksen tarkat ehdot. Mikäli siis suullisesta sopimuksesta koitunut riita viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi, voi oikeuden antamaa lopputulosta olla vaikea etukäteen ennustaa.

Muotovapauden salliessa sopimukset voivat yhtälailla olla niin suullisia kuin kirjallisiakin (poislukien esimerkiksi kiinteistön kauppa, joka on määrämuotoinen oikeustoimi ja aina tehtävä kirjallisesti). Kun suullisesta sopimuksesta aiheutuu sopimusosapuolten välillä erimielisyyttä, voi olla vaikeaa todistaa sopimuksen tarkkoja ehtoja tai voimassaoloa. Riitatilanteessa voikin olla kaikki mahdolliset todisteet tarpeen; esimerkiksi kaikki sopimukseen ja sen sisältöön liittyvät tekstiviestit ja sähköpostiviestit on hyvä säilyttää, jotta niistä voidaan myöhemmin tarkastella, mitä ja miten on sovittu ja tarvittaessa niitä voidaan mahdollisesti käyttää myös todisteena. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kun puhutaan sopimusriskienhallinnasta ja muotovaraumasta, on mahdollista toteuttaa sopimus niin, että alustavat sopimusehdot ja muut sopimukseen vaikuttavat seikat puhutaan suullisesti läpi, mutta sopimus sovitaan erikseen vahvistettavaksi kirjallisessa muodossa tai sovitaan, että sopimuksen sisältö tehdään kirjalliseen muotoon, jolloin sopimuksesta vasta tulee velvoittava. Jos sopimusosapuolien kesken tulee riita tällaiseen sopimukseen liittyen, jota ei ole vielä tehty kirjalliseen muotoon, ei sopimus ole pätevä. Jos riitatilanne taas tulee, vain kirjallisella sopimuksella on vaikutuksensa ja tuomioistuimen käsittelyssä otetaan se huomioon.

Suullisen sopimuksen osalta voi toisinaan olla hankalaa todistaa oikeaksi sitä, mitä on sopimuksen tekohetkellä sovittu. Esimerkiksi silloin kun sopimuksessa tulee esille aukkokohtia tai jos osapuolten välille syntyy ristiriitaa, on mahdollista, että ratkaisu voi löytyä pakottavasta lainsäädännöstä tai vakiintuneista käytännöistä vastaaviin tilanteisiin nähden suhteutettuna nykyiseen tilanteeseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa