Minilex - Lakipuhelin

Sopimusehtojen kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusehtoja voidaan kohtuullistaa tietyissä tapauksissa tietyin edellytyksin. Lähtökohtaisesti sopimukset tehdään aina pidettäväksi, eikä huonoon sopimukseen sitoutuminen tee sopimuksesta automaattisesti kohtuutonta. Mikäli sopimusehdon voidaan todeta olevan kohtuuton tai sen noudattamisesta voisi aiheutua sopimusosapuolen osalta kohtuuttomutta, voidaan ehto sovitella kohtuullisemmaksi tai jättää se täysin noudattamatta. Sopimusehto voi olla kohtuuton esimerkiksi silloin, kun se suosii elinkeinonharjoittajaa niin, että osapuolten velvollisuudet ja oikeudet eivät enää ole tasapainossa.

Kun puhutaan sopimusehtojen kohtuullistamisesta, tulee ottaa huomioon useita asioita. Huomioon otettavia seikkoja ovat mm. osapuolten keskinäinen asema ja olosuhteet sopimuksentekohetkellä ja myöskin sen jälkeen. 

Kun sopimusehtoa kohtuullistetaan, voi kohtuullistaminen sisältää sopimusehdon muuttamisen tai poisjättämisen. Joissakin tapauksissa sopimuksia voidaan tarkastella myös taloudellisesta näkökulmasta ja kohtuullistamisen myötä esimerkiksi sopimuksen rahallista taakkaa kohtuullistetaan. Joskus, vaikkakin erittäin harvoin, sopimus voidaan langettaa myös raukeavaksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos sopimuksen kohtuullistaminen viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi, oikeus arvioi sopimusosapuolten olosuhteita ja asemaa. Huomionarvoista on kuitenkin, että sopimusta sovitellaan vain poikkeustilanteissa. Poikkeustilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että toisen sopimusosapuolen on enää vaikeaa tai jopa mahdotonta noudattaa sopimuksen ehtoja sillä tavalla, miten on alunperin sovittu. Olosuhdemuutoksen tulee siis olla yllättävä ja ennalta-arvaamaton; Jos olosuhteiden muutoksen on voinut alunperin ennustaa tai olettaa tulevan, ei sopimuksen kohtuullistaminen yleensä silloin ole aiheellista. 

Sopimusehtojen kohtuullistaminen on siis mahdollista joissakin tapauksissa. Kohtuullistamista tuleekin arvioida aina tapauskohtaisesti. Ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa