Minilex - Lakipuhelin

Kuka on kuluttaja-asiamies?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tehtäviin kuuluu kuluttajien taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaaminen. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajien suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista. Kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen kuluttaja-asiamiehelle epäkohdista, jotka koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimuksia.

Kuluttaja-asiamiestä koskee neuvotteluvelvollisuus, mikä tarkoittaa, että kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti luopumaan lainvastaisesta menettelystä. Tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen on ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai muuten merkitykseltään huomattava. Merkittävimmät tapaukset kuluttaja-asiamiehen on kuitenkin saatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiamies voi myös avustaa tai määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan kuluttajaa yksittäisen asian hoitamisessa, jos se on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »