Minilex - Lakipuhelin

Ulosmittauskelpoisuus konkurssipesään kuulumisen edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Varallisuuden ulosmittauskelpoisuus on konkurssipesään kuulumisen edellytys, joten omaisuus, jota ei voida ulosmitata, ei siis lähtökohtaisesti kuulu konkurssipesään. Velallisen omaisuuden ulosmittauskelpoisuus määräytyy ulosottokaaren sääntelyn mukaan. Ulosottoa rajoittaa muun muassa velallisen välttämättömän toimeentulon turvaaminen sekä eräiden velalliselle erityisen tärkeiden omaisuuserien omistuksen säilyttäminen Omaisuuden ulosmittauskelpoisuuteen konkurssipesään kuulumisen edellytyksenä on kuitenkin kaksi merkittävää poikkeusta.

Ensinnäkin, työvälineisiin rinnastettavat esineet kuuluvat konkurssipesään. Kuitenkin, jos velallinen hankkii riittävästi tuloja tämän omaisuuden avulla eikä sen erottamista voida pitää hakijan edun vastaisena, ei sitä saa ulosmitata eikä tämä omaisuusryhmä kuulu konkurssipesään.

Toiseksi, konkurssipesään kuuluu se muu omaisuus, joka erityissäännösten mukaan kuuluu konkurssipesään. Esimerkiksi toiminimi sekä taloudellista arvoa vailla oleva omaisuus kuuluu erityissäännösten mukaan konkurssipesään. Lähtökohtaisesti konkurssipesää ei sido ehto, jolla on rajoitettu velallisen oikeutta luovuttaa irtainta omaisuutta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »