Minilex - Lakipuhelin

Työsuorituksen estyminen muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteen aikana saattaa tulla eteen tilanteita, jolloin työntekijä ei pysty suorittamaan työtään, mutta on kuitenkin oikeutettu saamaan palkkaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sairauspäivät ja vuosilomat. Pääsääntöisesti työsuorituksen estymisen on johduttava muusta syystä kuin työntekijästä itsestään, jotta työntekijällä olisi oikeus palkkaan työn estymisen ajalta.

Jos työntekijä ei voi tehdä työtään työnantajasta johtuvasta syystä, on hän oikeutettu saamaan täyden palkan siltä ajalta, jona on ollut työnantajan käytettävissä, vaikka ei siis olisi kyennyt tekemään työtään. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että työntekijän on tullut olla työpaikalla. Työnantajasta johtuvat työnteon estymiset voivat liittyä esimerkiksi työvälineiden puutteeseen tai huonoihin työjärjestelyihin. Työntekijällä on oikeus saada palkkaa periaatteessa koko sen ajan, jona este on olemassa. Työsuorituksen estyessä työnantajasta johtuvasta syystä palkanmaksuista voidaan sopia toisin. Mikäli esteen aiheuttavan syyn poistaminen ei ole ollut kohtuullisin toimenpitein mahdollista, kyse ei ole työnantajasta johtuvasta estymistilanteesta.

Työnteko voi estyä myös osapuolista riippumattomasta syystä. Työnteko voi estyä esimerkiksi tulipalon, luonnontapahtuman tai vastaavan syyn takia, jotka eivät johdu työnantajasta. Näiden tilanteiden yhteydessä työntekijä on oikeutettu saamaan esteen ajalta palkkaa, mutta kuitenkin enintään 14 päivältä, vaikka este jatkuisikin pidempään. Tavalliset säänvaihtelut tai luonnonilmiöt eivät kuitenkaan ole tässä tarkoitettuja esteitä.

Työnteko saattaa estyä myös työtaistelutoimenpiteen takia. Jos työsuoritus estyy toisten työntekijöiden aiheuttaman työnseisauksen vuoksi, joka ei ole yhteydessä työntekijän työehtoihin tai työoloihin, antaa se työntekijälle tietyissä tilanteissa oikeuden saada palkkaa enintään seitsemän päivän ajalta.

Työntekijälle tulisi lähtökohtaisesti maksaa normaalia palkkaa työnteon estymisen ajalta. Tästä on kuitenkin joitain poikkeuksia. Työnantajalla puolestaan on oikeus vähentää esimerkiksi se osuus työsuorituksen estymisen vuoksi maksettavasta palkasta, minkä työntekijä on ansainnut muulla työllään tai jättänyt tahallaan ansaitsematta. Palkan vähennyksen yhteydessä on kuitenkin oltava erityisen tarkka ja työnantajan tuleekin palkkaa vähentäessään noudattaa palkkasaatavia koskevia kuittausoikeuden rajoituksia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa