Minilex - Lakipuhelin

Palkan yksipuolinen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Palkkaa koskevaa työsuhteen ehtoa ei ole mahdollista muuttaa yksipuolisesti työnantajan toimesta. Muutos edellyttää lähtökohtaisesti aina sopimusta. Työnantaja ei voi myöskään muuttaa työntekijän palkkausperustetta esimerkiksi kuukausipalkasta provisiopalkaksi.Työehtosopimukset voivat myös asettaa työnantajalle velvollisuuden olla muuttamatta työntekijän palkkaa työtehtävien muuttuessa. Työnantaja ei voi muuttaa palkkaa yksipuolisesti myöskään siinä tapauksessa, jos työnantaja on maksanut palkkaa, joka on suurempi, kuin mitä kyseisestä työstä olisi kuulunut normaalisti maksaa. Tällöin on saattanut muodostua käytäntö työhön perustumattoman palkan maksamisesta, jota työnantaja ei voi muuttaa. Toisaalta työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä siitä, että työnantajalla on oikeus muuttaa työntekijän palkkaa siinä tapauksessa, jos työtehtävät muuttuvat. Yksipuolinen muuttaminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, jos työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste tai purkuperuste ja käyttää palkan alentamista työsopimuksen purkamisen tai irtisanomisen sijasta. 

Jos työnantajalla katsotaan olleen oikeus yksipuolisesti muuttaa palkkaa koskevaa työsuhteen ehtoa, on palkan tällöinkin vastattava vähintään työehtosopimuksen mukaista vähimmäistasoa. Mikäli alalla ei sovelleta mitään työehtosopimusta, on palkan vastattava muutoksen jälkeen edelleen vähintään tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Jos työnantaja on muuttanut palkkaa koskevaa ehtoa, vaikkei hänellä tällaista oikeutta olisi ollut, voi työntekijällä olla oikeus purkaa tai irtisanoa työsopimus. Tällöin työnantajan on lisäksi korvattava vahinko, joka on syntynyt työsuhteen päättymisen johdosta. Joissain tapauksissa, mikäli välttämätöntä, työnantajalla saattaa myös olla oikeus alentaa kaikkien tai vain joidenkin työntekijöiden palkkaa. Palkkaa koskevan ehdon yksipuolinen muuttaminen on kuitenkin aina poikkeustilanne, johon työnantajalla on oltava kunnon perusteet. Palkkaa koskevan ehdon yksipuolista muuttamista koskevat asiat ratkaistaan siis kokonaisharkinnalla, joten tällaisissa tilanteissa on hyvä kääntyä asiantuntijoiden puoleen. 

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »