Minilex - Lakipuhelin

Palkkaturvan edellytykset ja palkkaturvan hakeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palkkaturvajärjestelmällä turvataan työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen. Edellytyksenä palkkaturvan saamiselle on työnantajan maksukyvyttömyys, joka on selvästi todettavissa. Esimerkiksi konkurssi on selvä maksukyvyttömyystilanne, mutta myös muut tilanteet, joissa palkkaturvaviranomainen voi selvästi todeta maksukyvyttömyyden, oikeuttavat palkkaturvaan. Konkurssitilanteissa työntekijän on ilmoitettava saatavansa, jotta hänellä säilyy oikeus palkkaturvaan. Tätä kutsutaan valvontavelvollisuudeksi.

Palkkaturvaa koskeva hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla lomakkeella ja toimitettava Työ- ja elinkeinotoimistoon tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Saatavaa on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Palkkaturvaa voi hakea työntekijä itse tai työntekijäjärjestö, jos työntekijä on siirtänyt saatavansa järjestön perittäväksi. Usein palkkaturvahakemuksen työnantajan konkurssitilanteessa hoitaa konkurssipesänhoitaja. 

Palkkaturvahakemukseen annetaan kirjallinen perusteltu päätös. Ennen palkkaturvaa koskevan asian ratkaisemista on työnantajalle ja työntekijälle lisäksi varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Työnantajalla on oikeus hakea takaisinsaantia palkkaturvapäätökseen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli palkkaturvapäätös on työntekijälle hylkäävä, voi työntekijä joutua nostamaan kanteen säilyttääkseen oikeutensa. Mikäli päätös on hylkäävä sen takia, että työnantaja on riitauttanut saatavan eikä saatavan perustetta ja määrää ole saatu selvitettyä palkkaturvamenettelyssä, on työntekijän säilyttääkseen oikeutensa palkkaturvaan nostettava kanne työnantajaa vastaan käräjäoikeudessa. Jos taas palkkaturvapäätös on hylkäävä sen takia, että saatava on selvittämätön ja perusteeton, vaikka työnantaja ei ole kiistänyt saatavaa, on työntekijän säilyttääkseen oikeutensa palkkaturvaan nostettava kanne valtiota vastaan käräjäoikeudessa. Jos palkkaturvapäätös on hylätty muilla perusteilla tai jätetty tutkimatta, on työntekijän tuolloin haettava valituksella muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Neuvoa palkkaturvan hakemisessa tai muissa palkkaturvaan liittyvissä asioissa voit kysyä kokeneilta lakimiehiltämme.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa