Minilex - Lakipuhelin

Palkan suuruus ja maksaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palkan suuruus määräytyy yleisesti työnsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Työehtosopimus määrittää vain työsuhteessa maksettavalle palkan suuruudelle vähimmäisrajat. Työsopimuksella voidaankin sopia palkasta, joka on suurempi kuin työehtosopimuksen ehdottama palkka. Työsopimuksella ei kuitenkaan voida sopia palkasta, joka alittaisi työehtosopimuksen mukaisen palkan määrän. Poikkeuksellisesti voi kuitenkin olla olemassa sellainen tilanne, että työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta eikä vastikkeesta ole sovittu erikseen työnantajan ja työntekijän välillä. Tällöin työstä on kuitenkin maksettava tavanomainen ja kohtuulliseksi katsottava palkka. Tavanomaisen ja kohtuullisen palkan määrittelyn tulee tapahtua tapauskohtaisesti, mutta suuntaa-antavaa esimerkkiä palkan suuruudelle voidaan hakea työehtosopimuksesta, joka edustaisi suurta osaa alan työntekijöistä taikka yleisesti siitä palkasta, jota maksetaan samankaltaisesta työstä. Lisäksi palkan suuruuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon työn vaatimukset ja työntekijän kokemus. Neuvoja tavanomaisen ja kohtuullisen palkan määrittelyyn voi lisäksi pyytää asiantuntijoilta.

Pääsääntöisesti työnantajan on maksettava palkka joko kerran tai kaksi kuukaudessa. Kuukausipalkkaisen työn korvaus maksetaan yleensä kerran ja tuntipalkkaisen työn korvaus kaksi kertaa kuukaudessa. Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä. Tällainen pakottava syy voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun työntekijällä ei ole pankkitiliä. Mikäli palkka on pakottavasta syystä jouduttu maksamaan käteisenä, on työnantajalla oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys käteisenä maksetusta palkasta.

Palkanmaksutavasta johtuvista kustannuksista vastaa työnantaja. Palkka on maksettava työntekijälle tilipäivänä, ja palkan tulee olla työntekijän käytettävissä kyseisenä päivänä. Jos palkanmaksun erääntyminen sattuu arkilauantaille, sunnuntaille, kirkolliseen juhlapyhään, vapunpäivälle tai joulu- tai juhannusaattoon, katsotaan erääntymispäivän olevan lähinnä edeltävä arkipäivä. Jos palkka siis erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, on palkka maksettava jo perjantaina. Mikäli tuo perjantai sattuisi kuitenkin olemaan esimerkiksi vapunpäivä, erääntyisi palkka maksettavaksi jo torstaina. Palkanmaksu voi aikaistua myös silloin, jos pankkien maksujärjestelmät eivät ole käytössä jonakin arkipäivänä, jolloin palkka erääntyisi maksettavaksi. Jokaisen palkanmaksun yhteydessä on työntekijälle myös annettava palkkaerittely, joka voi olla nimeltään myös palkkatodistus tai palkkalaskelma. Erittelystä tulee käydä ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa