Minilex - Lakipuhelin

Palkka voi olla muutakin kuin rahaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus saada palkkaa on keskeisin työntekijän oikeus työsuhteessa. Työntekijän oikeus saada palkkaa perustuu työsopimukseen, jossa työntekijä sitoutuu tekemään ansiotyötä työnantajan lukuun palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Palkka voi siis olla muutakin kuin rahaa. Työnanatajalla on puolestaan velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdystä työstä. Palkka ja sen määräytymisen perusteet  tulee käydä ilmi työsopimuksesta. 

Palkka voi siten olla rahaa, niin kuin se yleisimmin onkin, mutta palkka voi olla myös muuta vastiketta, jonka työntekijä saa tehdystä työstä. Tällaista muuta vastiketta voi olla esimerkiksi vastavuoroinen työ tai oppi, jonka työnantaja antaa työnteon vastikkeeksi. Palkalle tai muulle vastikkeelle ominaista ja yhteistä on kuitenkin se, että molemmilla tulee olla taloudellista arvoa. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että rahapalkan ohessa maksetaan lisäksi joitain luontoisetuja, esimerkiksi auto- tai lounasetuja. Palkkaa voidaan maksaa myös osakkeina tai optioina. 

Palkka määräytyy yleensä työhön käytetyn ajan tai työntuloksen mukaan. Edellä mainittuja palkkamuotoja kutsutaan aikapalkaksi ja suoritepalkaksi. Mahdollisesti palkka voi määräytyä näiden molempien määräytymisperusteiden mukaan. Palkan määräytymisperusteesta voidaan myös erikseen sopia. Minimipalkasta ei ole säädetty lailla, mutta palkasta sopimista rajoittaa työnantajaa sitovat työehtosopimusten määräykset. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa