Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän vastuu aiheuttamastaan vahingosta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään työssään vahinkoa, hän on velvollinen korvaamaan sen määrän, joka katsotaan kohtuulliseksi. Korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, työntekijän asema, vahingon kärsineen tarve saada korvauksia sekä muut mahdolliset olosuhteet. Jos teko on tehty tahallisesti, on yleensä täysi korvaus tuomittava, elleivät erityiset syyt vaadi, että korvausta tulisi alentaa jostakin syystä. Jos taas työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, vahingonkorvausta ei tuomita lainkaan.

Työntekijäksi katsotaan sellainen henkilö, joka toisen johdon ja valvonnan alaisena suorittaa työtehtäviä vastiketta vastaan. Vastikkeella yleensä tarkoitetaan rahapalkkaa, mutta se voi olla myös jotakin muita etuja. Jos olosuhteista kuitenkin selviää, että tarkoituksena ei ole ollut saada palkkaa tai muita etuisuuksia, henkilön katsotaan silti olevan työsuhteessa.

Työsopimus ei siten ole välttämätön edellytys sille, että työsuhde olisi kyseessä, vaan se on vain muodollisuus. Silti usein kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, jotta työn ehdoista oltaisiin paremmin selvillä. Jo todistelun kannalta on suotavaa sopia työstä kirjallisesti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »