Minilex - Lakipuhelin

Työnseisaus työtaistelutoimenpiteenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnseisauksella tarkoitetaan työtaistelutoimenpidettä, jonka aikana työn tekeminen pysähtyy. Todellista työn pysähtymistä työnseisaus ei kuitenkaan välttämättä edellytä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lakko tai työsulku. Työnseisauksen järjestäminen asettaa ennakkoilmoitusvelvollisuuden työnseisauksen toimeenpanijalle, joka voi olla esimerkiksi työntekijäyhdistys. Vaikka ennakkoilmoitus sitoo tekijäänsä, työnseisausta voidaan kuitenkin supistaa tai sen alkamista siirtää myöhempään ajankohtaan vastapuolen suostumuksella. Ennakkoilmoitus voidaan kuitenkin peruuttaa yksipuolisesti. Lisätietoja ennakkoilmoituksesta voit kysyä juristeiltamme.

Mikäli työnseisaus kohdistuisi yhteiskunnallisesti tärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua, voi työ- ja elinkeinoministeriö siirtää sen alkamista työriitojen sovittelijan esityksestä. Lisäksi työnseisauksen siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriön toimesta edellyttää sitä, että siirtämisellä saataisiin varattua riittävä aika sovittelulle. Työnseisausta ei kuitenkaan voida viranomaistoimin rajoittaa, vaikka se vahingoittaisikin huomattavasti yleistä etua tai kohdistuisi yhteiskunnan tärkeisiin toimintoihin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa