Minilex - Lakipuhelin

Työnantajaa koskee palkkaturvana maksetun palkan takaisinmaksuvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijä on oikeutettu saamaan valtion maksamaa palkkaturvaa, mikäli hänen työnantajansa on maksukyvytön. Koska valtio maksaa palkkaturvana työntekijän saatavat, on valtio puolestaan oikeutettu perimään työnantajalta palkkaturvana maksetun summan kymmenen vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä lukien, jona palkkaturvasta on annettu päätös. Palkkaturvana maksettavat saatavat siirtyvätkin kaikkine oikeuksineen valtiolle päätöksen antopäivänä.

Työnantaja on velvollinen maksamaan valtiolle kyseisen summan takaisin korkoineen, mutta jos takaisinmaksu osoittautuu kohtuuttomaksi, voidaan työnantajalle myöntää lykkäyksiä sen takaisinmaksusta. Työnantajalle voidaan myös myöntää huojennuksia maksettavan määrän suhteen joko osaksi tai kokonaan.

Työnantajan takaisinmaksuvelvollisuus ratkaistaan siis palkkaturvapäätöksessä tai erillisellä palkanmaksuvelvollisuutta koskevalla päätöksellä. Takaisinmaksuvelvollisuutta koskeva päätös on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun takaisinmaksuvelvollisuus on voitu todeta. Takaisinmaksuvelvollisuutta koskeva päätös on annettava tiedoksi työnantajalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa