Minilex - Lakipuhelin

Todistelun taltiointi oikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeudessa pidetään asioiden käsittelystä pöytäkirjaa, johon merkitään muun muassa asianosaiset sekä käsiteltävänä oleva asia. Pääkäsittelyn pöytäkirjaan on lisäksi merkittävä asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Siinä on mainittava muun muassa esitetyt vaatimukset ja väitteet sekä seikat, joihin asianosainen perustaa vaatimuksensa ja vastustamisensa sekä todistajat, asiantuntijat ja muut asiassa kuullut henkilöt sekä esitetyt muut todisteet. Jos nämä seikat käyvät ilmi jo aiemmin toimitetusta asiakirjasta tai laaditusta pöytäkirjasta, riittää, kun pöytäkirjassa viitataan siihen asiakirjaan tai pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan on merkittävä myös tuomioistuimen mahdollista katselmusta toimittaessaan tekemät havainnot.

Todistajan, asiantuntijan sekä todistelutarkoituksessa kuullun asianosaisen tai muun henkilön kuulustelu on äänitettävä. Suullisesti annettu todistelu tulee siis äänittää. Jos äänittäminen ei ole mahdollista, lausuma on sanatarkasti merkittävä pöytäkirjaan. Samoin, jos äänittäminen lausuman lyhyyden vuoksi on ilmeisen tarpeetonta, pöytäkirjaan on äänittämisen sijasta tarkoin merkittävä, mitä asiassa on kerrottu. Tällainen suullinen lausuma on heti luettava ja pöytäkirjaan on merkittävä lausuman antajan ilmoitus siitä, onko lausuma ymmärretty oikein. Äänitallenteet voidaan muutenkin saattaa kirjalliseen muotoon, jos siihen on tarvetta tai jos asianosainen tai joku muu sitä pyytää. Äänite on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan asian ratkaisemisesta. Jos asiassa on haettu muutosta, äänite on kuitenkin säilytettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa