Minilex - Lakipuhelin

Todisteet ja todistelu riita-asiassa sekä niiden merkitys lopputuloksen kannalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Todistelulla tarkoitetaan oikeudenkäynnissä, lähinnä pääkäsittelyssä, tapahtuvaa todisteiden esittämistä tuomioistuimelle. Kun riita-asian asianosainen haluaa, että tuomioistuin antaa hänen vaatimuksensa mukaisen ratkaisun, tulee hänen osoittaa vaatimuksensa perusteena olevat väitteet paikkansa pitäviksi. Väitteet todennetaan tuomioistuimessa siis todisteiden avulla.

Asianosainen voi esittää periaatteessa minkälaisia todisteita tahansa. Tuomioistuin ei ole todistusharkinnassaan pääsääntöisesti minkään muodollisten määräysten sitoma, vaan voi vapaasti harkita todisteiden arvon kyseessä olevan asian kannalta. Tuomioistuin perustaa harkintansa esimerkiksi yleiseen elämänkokemukseen, yleisesti tunnettuun tietoon ja oikeudellisiin ohjeisiin.

Tuomioistuimen tulee kuitenkin evätä näyttö, joka koskee asiaan vaikuttamatonta seikkaa, on muuten tarpeeton, voidaan korvata olennaisesti vähemmällä kustannuksella tai vaivalla saatavissa olevalla todisteella, voidaan korvata olennaisesti luotettavammalla todisteella tai on asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta jäänyt tavoittamattomiin, eikä asian ratkaisemista tule enää viivyttää.

Riita-asioissa, joissa asianosaisten sovinto on sallittu, asianosaisten tulee itse hoitaa todisteiden hankkiminen ja niiden esittäminen tuomioistuimessa. Riita-asioissa, joissa julkisen intressin takia asianosaisten sovinto ei ole sallittua, asian selvittämiseen osallistuu asianosaisten lisäksi myös tuomioistuin. Tällöin tuomioistuin saa omasta aloitteestaan päättää hankkia todisteita. Tuomioistuin saa myös aina asian laadusta riippumatta hankkia omasta aloitteestaan asiantuntijalausunnon.

Laissa on säädetty tilanteita, joissa tuomioistuin on sidottu oikeudellisessa päättelyssä johonkin asiantilaan siten, että sen vallitessa jotakin seikkaa pidetään totena ilman erillistä todistelua. Esimerkkinä tällaisesta laillisesta olettamasta on olettama siitä, että lapsen, joka syntyy avioliitossa olevalle naiselle, isä on äidin aviomies. Jos tällainen olettama halutaan kumota, tulee päinvastaisesta asiantilasta esittää tarpeellinen näyttö.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa