Minilex - Lakipuhelin

Tilisiirron toteuttamatta jääminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Luottolaitoksen on siirrettävä tilisiirron varat asiakkaan kanssa sovitussa määräajassa. Mikäli jostakin syystä tilisiirron varoja ei kuitenkaan ole maksettu maksun saajan laitoksen – yleensä pankin – tilille määräajassa, maksumääräyksen antajan pankin on palautettava maksumääräyksen antajalle toteuttamatta jätetyn tilisiirron määrä.

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta, maksumääräyksen antajalla on oikeus saada palveluntarjoajaltaan korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan tai joka häneltä jää saamatta maksutapahtuman toteuttamatta jäämisen vuoksi. Pankin on myös maksettava maksumääräyksen antajan maksamien, tilisiirrosta aiheutuneiden kulujen määrä.

Mitään edellä mainittuja säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli maksun toteutumatta jääminen on johtunut maksumääräyksen antajasta johtuvasta syystä. Samoin on silloin, kun tilisiirron toteuttamatta jättäminen on johtunut jostakin epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta seikasta, johon pankki ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei olisi voinut välttää.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa