Minilex - Lakipuhelin

Tilisiirron toteuttamatta jääminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luottolaitoksen on siirrettävä tilisiirron varat asiakkaan kanssa sovitussa määräajassa. Mikäli jostakin syystä tilisiirron varoja ei kuitenkaan ole maksettu maksun saajan laitoksen – yleensä pankin – tilille määräajassa, maksumääräyksen antajan pankin on palautettava maksumääräyksen antajalle toteuttamatta jätetyn tilisiirron määrä.

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta, maksumääräyksen antajalla on oikeus saada palveluntarjoajaltaan korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan tai joka häneltä jää saamatta maksutapahtuman toteuttamatta jäämisen vuoksi. Pankin on myös maksettava maksumääräyksen antajan maksamien, tilisiirrosta aiheutuneiden kulujen määrä.

Mitään edellä mainittuja säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli maksun toteutumatta jääminen on johtunut maksumääräyksen antajasta johtuvasta syystä. Samoin on silloin, kun tilisiirron toteuttamatta jättäminen on johtunut jostakin epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta seikasta, johon pankki ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei olisi voinut välttää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa