Minilex - Lakipuhelin

Vakavaraisuus on pankkitoiminnan harjoittamisen edellytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luottolaitoksen, kuten esimerkiksi pankin, omien varojen määrän ja laadun on oltava jatkuvasti riittävä kattamaan sen toimintaan kohdistuvat riskit. Tämän vakavaraisuuden turvaamiseksi jokaisella luottolaitoksella on oltava vakavaraisuuteensa kohdistuvien riskien tunnistamista, mittaamista, hallinnoimista ja raportointia koskevat kirjalliset periaatteet ja menettelytavat, joita sen tulee toiminnassaan noudattaa.

Vakavaraisuuden turvaavasta omien varojen vähimmäismäärästä säädetään laissa ja se on suhteessa pankin toiminnan laajuuteen. Omilla varoilla on kuitenkin pystyttävä kattamaan luottolaitoksen luottoriski, toiminnallinen riski, valuuttariski, hyödykeriski ja kaupankäyntivarastoon liittyvät riskit. Esimerkiksi toiminnallisen riskin kattamiseksi luottolaitoksella on oltava omia varoja vähintään määrä, joka vastaa 15 prosenttia luottolaitoksen tuotoista.

Luottolaitokset joutuvat myös vuosittain julkaisemaan vakavaraisuuttaan koskevat tiedot. Lisäksi sen on neljä kertaa vuodessa toimitettava omien varojensa vähimmäismäärän laskemiseksi vaadittavat tiedot Finanssivalvonnalle, joka vähintään kerran vuodessa laatii arvion siitä, riittävätkö luottolaitoksen varat sen vakavaraisuuden turvaamiseen. Mikäli luottolaitos ei täytä vaatimuksia, voi Finanssivalvonta peruuttaa siltä sen toimiluvan harjoittaa luottolaitostoimintaa. Finanssivalvonta voi myös asettaa luottolaitokselle määräajan, jonka sisällä sen on kartutettava omia varojaan vaaditulle tasolle toimiluvan peruuttamisen uhalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]