Minilex - Lakipuhelin

Luottolaitostoiminnan luvanvaraisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luottolaitostoiminnan harjoittamiseen tarvitaan lain mukainen toimilupa. Sen sijaan rajoitettua luottolaitostoimintaa voi osakeyhtiö tai osuuskunta harjoittaa myös ilman toimilupaa. Tästä rajoitetun luottolaitostoiminnan harjoittamisesta on sitä harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan kuitenkin tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle ennen toiminnan aloittamista. Tämän jälkeen on Finanssivalvonnan annettava 3 kuukauden sisällä päätös siitä, onko aiottu toiminta rajoitettua luottolaitostoimintaa.

Luottolaitoksen toimiluvan myöntää hakemuksesta Finanssivalvonta. Tällainen toimilupa voidaan antaa talletuspankin, luottoyhteisön tai sähkörahayhteisön toimintaan. Finanssivalvonnan on tehtävä päätös 6 kuukauden ja aina viimeistään 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Lupa on myönnettävä, jos luottolaitos täyttää luottolaitoksen toiminnalle ja taloudelliselle asemalle laissa säädetyt edellytykset. Lisäksi lupaa hakevan luottolaitoksen perustajan ja osakkeenomistajan on oltava laissa määritellyllä tavalla luotettava.

Toimiluvan myöntämisen jälkeen Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilupa rekisteröitäväksi. Toimiluvan myöntämisestä on lisäksi ilmoitettava Euroopan Yhteisöjen komissiolle, talletuspankin ollessa kyseessä talletussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen ollessa kyseessä sijoittajien korvausrahastolle.

Luottolaitos saa aloittaa toimintansa välittömästi toimiluvan myöntämisen jälkeen, kunhan se on ensin toimittanut Finanssivalvonnalle laissa määrätyt tiedot toiminnastaan. Toimiluvan saaneilla luottolaitoksilla on yksinoikeus takaisin maksettavien varojen vastaanottamiseen yleisöltä. Mikään muu kuin luottolaitos ei siis saa harjoittaa tällaista liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja muulla tavoin kuin laskemalla liikkeelle arvopapereita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa