Minilex - Lakipuhelin

Tilipäivä on yleensä palkanmaksukauden viimeinen päivä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palkan maksaminen työntekijälle on työnantajan päävelvoite. Lähtökohtaisesti työnantajan on maksettava palkka palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu tai työnantajaa sitovasta työehtosopimuksesta toisin ilmene. Usein onkin sovittu palkan suorittamiselle tietty laskenta-aika, jonka päätyttyä palkka erääntyy maksettavaksi. Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, esimerkiksi tuntipalkka, on palkka maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, muussa tapauksessa kerran kuukaudessa. Suorituspalkkaustyössä palkka on maksettava pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Myös työntekijän lopputili on pääsääntöisesti maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Työsuhteen osapuolen purkaessa työsopimuksen palkanmaksukausi päättyy siis välittömästi työnteon loputtua ja irtisanomisen kohdalla irtisanomisajan kuluttua umpeen. Työsuhteen päättyessä määräaikaisen työsopimuksen päättymiseen, on lopputuli maksettava viimeisenä työpäivänä. 

Palkan on oltava työntekijän käytettävissä viimeistään palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Mikäli palkanmaksu osuu viikonlopulle, tulee palkanmaksu suorittaa edeltävänä arkipäivänä. Samaa koskee tilannetta, jolloin palkanmaksupäivä osuu pyhäpäivälle. Päiviä, jotka aiheuttavat tilipäivän siirtymisen niitä edeltävälle arkipäivälle ovat arkilauantait, sunnuntait, kirkolliset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä sekä joulu- ja juhannusaatot.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa