Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tulkinta selvittää tekijänsä viimeistä tahtoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin tulkinnassa on oleellista tekijän tarkoituksen ja viimeisen tahdon selvittäminen. Tässä artikkelissa esitetään seuraavaksi testamentin tulkintaa koskevia säännöksiä. Lain mukaan näitä tulee noudattaa vain silloin, kun testamentin määräyksestä ei voida katsoa muuta johtuvan sen tarkoituksen ja muiden olosuhteiden perusteella. Testamentissa oleva kirjoitusvirhe tai erheellinen sanamuoto ei estä testamentin täytäntöönpanoa, jos testamentin tekijän oikea tarkoitus saadaan selville.

Erityisjälkisäädös, eli tiettyä omaisuutta koskeva määräys, tulee täyttää pesästä jota ei ole vielä jaettu. Jos erityisjälkisäädöksen mukaista tiettyä omaisuutta ei kuitenkaan ole pesässä, on jälkisäädös siinä suhteessa tehoton. Tämä tarkoittaa sitä, että jos testamentin tekijä on testamentannut henkilölle A arvokkaan kellon ja kello ei enää kuulu testamentin tekijän jäämistöön, jälkisäädös on tässä suhteessa tehoton ja A ei voi saada kelloa, jonka testamentin tekijä on hänelle alunperin tarkoittanut testamentata. Mikäli omaisuutta rasittaa pantti- tai kiinnitysoikeus, ei testamentin saajalla ole sen vuoksi oikeutta saada muuta omaisuutta.

Testamentin saaja saattaa kuolla, ennen kuin hänen oikeutensa testamenttiin on tullut voimaan, tai hänen oikeuttaan ei muutoin voida hänen kohdallaan toteuttaa. Mikäli tilanne on tämä, tulevat testamentin saajiksi hänen jälkeläisensä, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä itse testamentin tekijä.

Siinä tilanteessa kun testamentin tekijä on määrännyt koko jäämistöstään tai kaikesta omaisuudestaan, joka ei ole perillisen lakiosaa, ja joku ei saa testamenttiin perustuvaa oikeuttaan, lisätään vastaavasti muiden testamentin saajien osuuksia.

Kihlatun tai puolison hyväksi tehty testamentti on tehoton, mikäli kihlaus tai avioliitto sittemmin purkautuu muusta syystä kuin testamentin tekijän kuolemasta. Tilanne on sama, mikäli testamentin tekijän kuollessa oli vireillä puolisoiden avioero- tai asumuseroasia.

Jos testamentin saajalle tulevaan oikeuteen liittyy tarkoitemääräys, on saajan pantava määräys täytäntöön. Muutoin tarkoitemääräys täytetään jakamattomasta pesästä. Tarkoitemääräys voi olla tiettyä omaisuutta koskeva määräys, joka on ikään kuin ehtona omaisuuden saamiselle.

Edellä mainittujen tulkintasääntöjen valossa on selvää, että testamentin tulkintatilanteet ovat joskus hyvinkin monimutkaisia. Tämän vuoksi kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, mikäli testamentin tulkinnasta on erimielisyyksiä tai ei ole aivan selvää, mitä testamentin tekijä on testamentillaan tarkoittanut. Lakipuhelimeen soittamalla saat neuvoja lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa