Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tulkinta

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Testamentti voi olla epätäsmällinen, monimerkityksinen tai aukollinen. Testamentissa olevat määräykset voivat myös olla päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia. Tällöin testamenttiasiakirjaa joudutaan usein tulkitsemaan, täsmentämään tai joissain tapauksissa jopa täydentämään.

Testamenttia on tulkittava niin, että tulkinnan voidaan otaksua vastaavan testamentin tekijän tahtoa. Testamentti on nimittäin korostetun henkilökohtainen oikeustoimi, joten testamentin tekijän persoonallisuuden kunnioittaminen on tärkeä suuntaa-antava tulkinnallinen ohje. Perintökaaressa on lisäksi tiettyjä tulkintasääntöjä, joita noudatetaan, jos testamentin tekijän tahtoa ei muutoin saada selville.

Testamentin tulkinnassa voidaan siis noudattaa esimerkiksi seuraavia sääntöjä. Ensinnäkin, jos testamentti on kirjoitusvirheen tai erheellisen sanonnan vuoksi saanut toisenlaisen sisällön kuin mitä testamentin tekijä on tarkoittanut, on testamentti kuitenkin pätevä, mikäli oikea tarkoitus saadaan selville. Toiseksi, jos testamentattua omaisuutta ei ole enää jäämistössä, testamentti on siltä osin tehoton. Kolmanneksi, jos testamentissa määrättyä omaisuutta kiinnityksen perusteella tai muutoin rasittaa pantti- tai muu oikeus, ei testamentin saajalla ole oikeutta tämän vuoksi saada muuta omaisuutta.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Neljänneksi, jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida hänen kohdaltaan panna täytäntöön, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä. Lisäksi, jos joku on testamentilla määrännyt koko jäämistöstään tai kaikesta, mikä ei ole perillisen lakiosaa, eikä testamenttia voida panna täytäntöön jonkun testamentin saajan kohdalta, on testamentin saajien osuuksia vastaavasti lisättävä.

Testamentille on siis aina annettava testamentin tekijän tahtoa vastaava tulkinta. Testamentin ja sopimuksen tulkinnassa on olennaisia eroja, sillä sopimusta tulkittaessa voidaan vastuu mahdollisesta epäselvyydestä siirtää sille osapuolelle, joka sopimuksen on laatinut. Tämä taas ei ole mahdollista testamentin kohdalla. Lisäksi testamentti vaikuttaa olennaisesti siihen, miten jäämistö jaetaan testamentin saajan, lesken ja perillisten kesken. Kuitenkaan kellään heistä ei ole oikeutta vaatia omien intressiensä mukaista tulkintaa.

Lisäksi testamentin tulkinnalle on ominaista tietty epävarmuus. Testamentin tulkitsijan on pyrittävä eläytymään testamentintekijän elämäntilanteeseen, hänen oloihinsa ja ajattelutapaansa ja tällä tavoin selvitettävä, mitä testamentin tekijä on halunnut ilmaisullaan sanoa ja miten hän on ajatellut testamentin toimeenpantavaksi. On syytä huomata, että testamentin tulkintaongelmien välttämiseksi olisi mahdollista laatia esimerkiksi muistio, jossa testamentin tekijä testamenttia laajemmin selostaa tarkoituksiaan ja ajatuksiaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa