Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tulkinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti voi olla epätäsmällinen, monimerkityksinen tai aukollinen. Testamentissa olevat määräykset voivat myös olla päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia. Tällöin testamenttiasiakirjaa joudutaan usein tulkitsemaan, täsmentämään tai joissain tapauksissa jopa täydentämään.

Testamenttia on tulkittava niin, että tulkinnan voidaan otaksua vastaavan testamentin tekijän tahtoa. Testamentti on nimittäin korostetun henkilökohtainen oikeustoimi, joten testamentin tekijän persoonallisuuden kunnioittaminen on tärkeä suuntaa-antava tulkinnallinen ohje. Perintökaaressa on lisäksi tiettyjä tulkintasääntöjä, joita noudatetaan, jos testamentin tekijän tahtoa ei muutoin saada selville.

Testamentin tulkinnassa voidaan siis noudattaa esimerkiksi seuraavia sääntöjä. Ensinnäkin, jos testamentti on kirjoitusvirheen tai erheellisen sanonnan vuoksi saanut toisenlaisen sisällön kuin mitä testamentin tekijä on tarkoittanut, on testamentti kuitenkin pätevä, mikäli oikea tarkoitus saadaan selville. Toiseksi, jos testamentattua omaisuutta ei ole enää jäämistössä, testamentti on siltä osin tehoton. Kolmanneksi, jos testamentissa määrättyä omaisuutta kiinnityksen perusteella tai muutoin rasittaa pantti- tai muu oikeus, ei testamentin saajalla ole oikeutta tämän vuoksi saada muuta omaisuutta.

Neljänneksi, jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida hänen kohdaltaan panna täytäntöön, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä. Lisäksi, jos joku on testamentilla määrännyt koko jäämistöstään tai kaikesta, mikä ei ole perillisen lakiosaa, eikä testamenttia voida panna täytäntöön jonkun testamentin saajan kohdalta, on testamentin saajien osuuksia vastaavasti lisättävä.

Testamentille on siis aina annettava testamentin tekijän tahtoa vastaava tulkinta. Testamentin ja sopimuksen tulkinnassa on olennaisia eroja, sillä sopimusta tulkittaessa voidaan vastuu mahdollisesta epäselvyydestä siirtää sille osapuolelle, joka sopimuksen on laatinut. Tämä taas ei ole mahdollista testamentin kohdalla. Lisäksi testamentti vaikuttaa olennaisesti siihen, miten jäämistö jaetaan testamentin saajan, lesken ja perillisten kesken. Kuitenkaan kellään heistä ei ole oikeutta vaatia omien intressiensä mukaista tulkintaa.

Lisäksi testamentin tulkinnalle on ominaista tietty epävarmuus. Testamentin tulkitsijan on pyrittävä eläytymään testamentintekijän elämäntilanteeseen, hänen oloihinsa ja ajattelutapaansa ja tällä tavoin selvitettävä, mitä testamentin tekijä on halunnut ilmaisullaan sanoa ja miten hän on ajatellut testamentin toimeenpantavaksi. On syytä huomata, että testamentin tulkintaongelmien välttämiseksi olisi mahdollista laatia esimerkiksi muistio, jossa testamentin tekijä testamenttia laajemmin selostaa tarkoituksiaan ja ajatuksiaan. 

 

Yhteenveto

  • Testamentti voi olla epätäsmällinen, monimerkityksinen tai aukollinen.
  • Testamentin määräykset voivat olla päällekkäisiä tai ristiriitaisia, mikä vaatii tulkintaa tai täsmennyksiä.
  • Testamenttia tulkitaan tekijän tahdon mukaisesti, ja perintökaaressa on tulkintasääntöjä epäselvien tilanteiden varalta.

 

Summary in English

  • A will can be imprecise, ambiguous, or incomplete.
  • The provisions in a will can be overlapping or contradictory, necessitating interpretation or clarification.
  • The will is interpreted to reflect the testator's intent, and there are interpretation rules in the inheritance law for situations when the intent is unclear.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten testamentin tulkinta eroaa sopimuksen tulkinnasta?

Sopimuksen tulkinnassa vastuu epäselvyyksistä voidaan siirtää sopimuksen laatijalle, mutta testamentin tulkinnassa tällaista mahdollisuutta ei ole.

2. Kuinka testamentin tulkitsija pyrkii selvittämään testamentin tekijän tarkoitusta?

Testamentin tulkitsija pyrkii eläytymään testamentin tekijän elämäntilanteeseen, oloihin ja ajattelutapaan saadakseen selville, mitä testamentin tekijä on halunnut sanoa ja miten hän on ajatellut testamentin toimeenpantavaksi.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]