Minilex - Lakipuhelin

Tekijänoikeus ulkomailla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tekijänoikeus on teoksen tekijälle suojaa tuova oikeus. Tekijänoikeus voi olla voimassa myös ulkomailla. Eli toisin sanoen teoksen tekijän oikeudet voivat olla myös voimassa ulkomailla ja hän voi saada suojaa tekijänoikesluokkauksia vastaan myös ulkomailla.

 

Tekijänoikeus on siis eräänlainen teoksen tekijälle syntyvä oikeus teoksestaan. Tämä oikeus voi olla voimassa myös ulkomailla sillä edellytyksellä, että se on ensin voimassa myös kotimaassa. Esimerkiksi suomalainen henkilö X luo tietyn teoksen, jonka katsotaan olevan luomistyöltään riittävä saadakseen tekijänoikeudellista suojaa Suomessa. Tämä tekijänoikeus voi olla myös voimassa esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Saksassa. Jotta tekijänoikeus olisi voimassa ulkomailla tulee tiettyjen edellytysten täyttyä.

 

Jos äskettäin mainittua esimerkkitilannetta lähdetään tarkastelemaan ensin tekijänoikeuden voimassaololla Saksassa, tulee huomata Saksan olevan Suomen lailla Euroopan Unionin jäsenmaa. Tämä seikka tarkoittaa siis sitä, että molempia maita sitoo erinäiset EU:n asettamat säädökset ja asetukset. Yleisesti katsottuna EU:n tarkoituksena on yhtenäistää jäsenvaltioidensa lainsäädäntöä ja lujittaa yhteistä liittovaltiota. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyt asiat ovat EU:n sisällä voimassa riippumatta siitä missä EU-maassa kulloinkin ollaan. Yksinkertaisesti voidaan siis todeta, että yhdessä EU-maassa tunnustettu tekijänoikeus on voimassa myös kaikissa muissa EU-maissa.

 

Mitä taasen tulee esimerkkitilanteen tekijänoikeuden voimassaoloon Yhdysvalloissa, tulee tarkastaa onko Yhdysvallat solminut jonkin sopimuksen Suomen kanssa, jonka perusteella tekijänoikeus olisi voimassa myös Yhdysvalloissa. Tässä tapauksessa kyllä on, sillä molemmat maat ovat niin sanotun Bernin yleissopimuksen osapuolia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet ovat sitoutuneet suojelemaan kaikkien sopimusmaiden tekijänoikeuksia myös omassa maassaan.

 

Bernin yleissopimus on merkittävin tekijänoikeuksien kansainvälisyyttä koskeva sopimus ja sen onkin allekirjoittanut valtaosa maailman valtioista. Bernin yleissopimusta hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. WIPO:n tehtävänä onkin siis yhtenäistää tekijänoikeuksien voimassaoloa kansainvälisesti.

 

Tekijänoikeus on siis voimassa ulkomailla kahdella ehdolla. Ensiksi tekijänoikeuden tulee olla voimassa kotimaassa ja toisena ehtona edellytetään kyseisen ulkomaan olevan sopinut tämän tekijänoikeuden voimassaolosta. Tekijänoikeudet ovat monimutkainen oikeudenala ja WIPO tähtääkin maailmanlaajuiseen asioiden selventämiseen tällä oikeudenalalla. Erilaisten kansainvälisten sopimusten osapuolten selvittäminen ja muut vastaavat kansainväliset seikat voivat kuitenkin olla hankalia ja onkin suositeltavaa keskustella asiasta tapauskohtaisesti lakimiehen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa