Minilex - Lakipuhelin

Tehdyn päätöksen moittiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osuuskunnan kokouksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä taikka mikäli päätös muuten on lain tai osuuskunnan sääntöjen vastainen, voi osuuskunnan jäsen, hallitus, hallintoneuvosto taikka hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen taikka toimitusjohtaja panna vireille kanteen osuuskuntaa vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi taikka päätöksen muuttamiseksi.

Kyseinen kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Mikäli jäsenellä on ollut hyväksyttävä syy viivästymiseen ja mikäli päätöksen jääminen päteväksi olisi hänelle ilmeisen kohtuutonta, voidaan kanne panna vireille vuoden kuluessa kyseisen päätöksen tekemisestä. Mikäli kannetta ei nosteta määräajassa, pidetään päätöstä pätevänä.

Edellä esitettyjä määräaikoja ei sovelleta, mikäli kyseinen päätös on sellainen, ettei sitä lain mukaan voida tehdä edes kaikkien jäsenten suostumuksella; tai, mikäli päätökseen vaaditaan sääntöjen mukaan kaikkien tai tiettyjen jäsenten suostumus eikä suostumusta ole annettu; tai mikäli kokoukseen ei ole toimitettu kutsua, tai mikäli kokouskutsusta tai kokousasiakirjojen nähtävinä pitämisestä olevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu.

Sulautumis- tai jakautumispäätöstä koskevaa kannetta ei kuitenkaan edellisestä huolimatta voida nostaa, mikäli yli kuusi kuukautta on kulunut sulautumisen tai jakautumisen rekisteröinnistä.

Tuomioistuimen ratkaisu, jolla osuuskunnan kokouksen päätös on julistettu pätemättömäksi taikka jolla sitä on muutettu, on pätevä myös niihin jäseniin nähden, jotka eivät ole yhtyneet kanteeseen. Tuomioistuin voi muuttaa osuuskunnan kokouksen päätöstä vain, mikäli voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa