Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan kokouksen pitopaikka ja kokoukseen osallistuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan kokous tulee pitää osuuskunnan kotipaikassa. Säännöissä on mahdollista määrätä, että kokous on pidettävä tai voidaan pitää jollakin toisella paikkakunnalla Suomessa. Erittäin painavista syistä kokous voidaan pitää muulla kuin edellä tarkoitetulla paikkakunnalla Suomessa.

Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa, ellei laissa toisin säädetä. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen on ilmoittauduttava osuuskunnalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta, saadakseen osallistua kokoukseen.

Osuuskunnan jäsenenä oleva tytäryhteisö ei saa osallistua osuuskunnan kokoukseen. Tällaisen tytäryhteisön ääniä ei oteta lukuun, mikäli pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien jäsenten kannatus taikka kannatus jäseniltä, joilla on määräosa osuuskunnan kaikista äänistä. Sama koskee vastaavasti osuuskunnan tai sen tytäryhteisön määräysvallassa laissa tarkoitetulla tavalla olevaa säätiötä.

Osuuskunnan jäsen käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa henkilökohtaisesti. Jäsen voi käyttää oikeuttaan myös asiamiehen välityksellä, ellei osuuskunnan säännöissä ole tätä rajoitettu. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja, taikka muulla luotettavalla tavalla osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan jäsentä. Valtuutus koskee yhtä kokousta, ellei valtakirjasta muuta ilmene. Valtuutus on voimassa enintään kolme vuotta sen antamisesta. Yksi asiamies voi edustaa samanaikaisesti enintään kolmea jäsentä, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Edellisen estämättä voi asiamies edustaa jäsenen kuolinpesän osakkaita, ja jäseniä, jotka kuuluvat samaan kirjanpitolaissa tarkoitettuun konserniin.

Jäsenellä ja asiamiehellä saa olla avustaja osuuskunnan kokouksessa.

Osuuskunnan säännöissä on mahdollista määrätä, tai osuuskunnan hallitus voi päättää, että osuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua myös postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä tälle on, että osallistumisoikeus kokoukseen sekä ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavalla, joka on verrattavissa tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettaviin menettelyihin. Kyseisenlaisesta osallistumismahdollisuudesta tulee mainita kokouskutsussa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]