Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan kokouksen kutsuminen koolle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle osuuskunnan hallitus. Mikäli osuuskunnalla on hallintoneuvosto, voidaan säännöissä määrätä, että kokouksen kutsuu koolle hallintoneuvosto.

Mikäli lain, tai osuuskunnan sääntöjen tai osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan pidettävää osuuskunnan kokousta ei ole kutsuttu koolle säädetyssä järjestyksessä, tulee lääninhallituksen osuuskunnan hallituksen, hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle osuuskunnan kustannuksella.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen tulee toimittaa osuuskunnan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta taikka muuta lain mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Osuuskunnan säännöissä on mahdollista pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa. Kokouskutsu osuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen tulee toimittaa 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Mikäli päätöksen tekeminen kokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu. Kutsua ei tarvitse toimittaa mikäli kokous pidetään aiemmin kuin kuuden viikon kuluttua. Sen estämättä, mitä säännöissä määrätään kutsuajasta, voidaan kutsu jatkokokoukseen toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Mikäli tietty asia on sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, ei kutsua toiseen kokoukseen saa toimittaa ennen kuin ensimmäinen kokous on päättynyt. Kutsussa tulee mainita edellisessä kokouksessa tehty päätös.

Kokouskutsu tulee aina toimittaa aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, mikäli kokouksessa käsitellään:

Osuuskunnan tarkoituksen tai toimialan olennaista muuttamista tai toiminnan jatkamista yli säännöissä määrätyn ajan; taikka, jäsenten äänimäärän muuttamista; taikka, osuuskunnan johdon, tilintarkastajien tai edustajiston valinnan vaalitavan tai vaalipiirien muuttamista tai jäsenten päätösvallan siirtämistä edustajistolle; taikka, jo jäsenenä olevan eroamisoikeuden rajoittamista; taikka, jo annettujen osuuksien vähentämis- tai siirto-oikeuden rajoittamista tai osuusmaksun palautuksen lykkäämistä; taikka, jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden osalta ylijäämää, osuusmaksun palautusta tai osuuskunnan säästöä koskevan oikeuden rajoittamista muulla kuin edellä tarkoitetulla tavalla tai ylijäämän tai säästön jakoperusteiden muuttamista muulla tavalla; taikka, jo jäsenenä olevan maksuvelvollisuuden lisäämistä maksullisella osuusmaksun korotuksella tai muulla tavalla tai uusien osuuksien antamista sekakorotuksena; taikka, osuusmaksun tai siitä suoritetun määrän alentamista taikka osuuksien lukumäärän vähentämistä; taikka, osuuskunnan sulautumista, jakautumista tai muuttamista osakeyhtiöksi taikka osuuskunnan asettamista selvitystilaan, selvitystilan lopettamista tai osuuskunnan poistamista rekisteristä.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen tulee lähettää jäsenille kirjallisesti jäsenluetteloon merkittyihin tai muuten osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että kokouskutsu toimitetaan muulla tavalla.

Mikäli kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan osuuskunnan sääntöjen mukaan jäsenille muulla tavalla kuin lähettämällä se kirjallisesti, ja mikäli kokouksessa käsitellään tarkemmin määriteltyä osuuskunnan toiminnan kannalta merkittävää asiaa, tulee säännöissä määrätyn toimittamistavan lisäksi lähettää kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa, taikka tieto kokouksesta toimittaa osuuskunnan jäsenille muulla yleisesti jäsenten tiedoksi tulevalla tavalla.

Kokouskutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen muuttamista, tai uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, tai muuta tarkemmin määriteltyä osuuskunnan toiminnan kannalta merkittävää asiaa, on kutsussa mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi. Jäsenen tulee vaatia tätä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]