Minilex - Lakipuhelin

Kyselyoikeus osuuskunnan kokouksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan on jäsenen pyynnöstä osuuskunnan kokouksessa, mikäli hallitus katsoo sen olennaista haittaa tuottamatta sopivan osuuskunnalle, annettava tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa osuuskunnan tilinpäätöksen ja taloudellisen aseman taikka muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Velvollisuus antaa tietoja koskee myös osuuskunnan suhdetta samaan konserniin kuuluvaan toiseen yhteisöön sekä emo-osuuskunnassa konsernitilinpäätöstä sekä tytäryhteisöä koskevia edellä tarkoitettuja tietoja.

Mikäli jäsenen kysymykseen voidaan vastata vain sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä, on kysymykseen annettava kirjallinen vastaus kahden viikon kuluessa osuuskunnan kokouksesta. Vastaus kysymykseen tulee pitää jäsenten nähtävänä osuuskunnan pääkonttorissa sekä lähettää kysymyksen esittäneelle jäsenelle.

Mikäli osuuskunnan hallitus katsoo, ettei pyydettyä tietoa voida antaa jäsenelle johtuen siitä, että tämä aiheuttaisi olennaista haittaa osuuskunnalle, on osuuskunnan hallituksen kahden viikon kuluessa kokouksesta annettava pyydetty tieto osuuskunnan tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee kuukauden kuluessa kokouksesta antaa hallitukselle kirjallinen lausunto tiedon vaikutuksesta tilintarkastuskertomukseen, taikka muuhun tilintarkastajien osuuskunnan kokoukselle antamaan lausuntoon. Tämä lausunto on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta. Lausunto tulee lisäksi viipymättä lähettää kysymyksen esittäneelle jäsenelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa