Minilex - Lakipuhelin

Tarjous: Modifioitu tai myöhästynyt vastaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos tarjouksen vastaanottaja vastauksessaan hyväksyy tarjouksen, mutta hyväksyntä ei lisäyksen, rajoituksen tai ehdon johdosta vastaa alkuperäistä tarjousta, katsotaan alkuperäinen tarjous hylätyksi. Tällöin katsotaan kyseessä olevan uusi tarjous. Tästä vastauksesta käytetään nimitystä modifioitu vastaus.

Poikkeuksena edellä mainitusta on tilanne, jossa tarjouksen vastaanottaja on pitänyt todellisuudessa eriävää vastaustaan tarjousta vastaavana ja tarjouksen antajan on täytynyt tämä käsittää. Tarjouksen antajan tulee viivytyksettä ilmoittaa, ettei hän hyväksy eriävää vastausta. Muutoin hän tulee sidotuksi vastauksen mukaiseen sopimukseen.

Jos vastaus saapuu myöhässä tarjouksen tekijälle, katsotaan vastaus uudeksi tarjoukseksi, sillä alkuperäinen tarjous on jo rauennut määräajan umpeuduttua.

Poikkeuksena on tilanne, jossa vastauksen lähettäjä olettaa vastauksen saapuneen oikeassa ajassa perille ja vastauksen saajan on täytynyt tämä käsittää. Tässäkin tapauksessa vastauksen saajan tulee viivytyksettä ilmoittaa, ettei hän hyväksy vastausta: jos hän ei näin tee, hän tulee sidotuksi sopimukseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa