Minilex - Lakipuhelin

Tarjouskilpailu julkisista hankinnoista

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun on kyse julkisista hankinnoista, hankinta voidaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisestä syystä. Tällaisina erityisinä syinä on laissa mainittu muun muassa salassa pidettävät hankinnat ja pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön tulevat hankinnat. Palveluiden osalta esimerkiksi työsopimukset sekä välimies- ja sovittelupalvelut eivät lukeudu julkisten hankintojen soveltamisalaan.

Julkisten hankintojen kilpailuttamista sääntelevät seuraavat periaatteet: olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, osallistujien tasapuolinen kohtelu, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus.

Edellä mainitusta huolimatta tarjouskilpailusta tulee kuitenkin sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, tai jos laissa muuten niin edellytetään.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »