Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset sopimukselle: Sitovan sopimuksen yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jotta sopimus olisi sitova, sen on täytettävä tietyt edellytykset tai reunaehdot. Edellytykset voidaan jakaa yleisiin ja tilannekohtaisiin edellytyksiin, joista seuraavassa käsitellään yleisiä.

Sopimusosapuolena voi lähtökohtaisesti olla vain oikeustoimikelpoinen eli täysi-ikäinen henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu tai oikeuskelpoinen yritys, yhteisö tai julkisoikeudellinen taho. Vajaavaltaiset eli alle 18-vuotiaat ja täysi-ikäiset, joiden oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu, saavat kuitenkin tehdä tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia.

Sopimus ei saa olla hyvän tavan vastainen. Hyvän tavan vastaisuudesta ei ole yleistä säännöstä, mutta useissa laeissa hyvän tavan vastaisuus todetaan sitomattomaksi. Esimerkiksi kiinteistön kaupan suhteen on säädetty, että pätemätön on sellainen ehto, joka rajoittaa ostajan henkilökohtaista vapautta tai on muutoin sopimaton tai jonka noudattaminen on lainvastaista.

Osapuolet eivät myöskään voi sopia pakottavan lainsäädännön vastaisesti eli kun esimerkiksi kuluttajakaupassa lainsäädäntö on pääsääntöisesti pakottavaa, ei säädöksen vastainen sopimusehto sido.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »