Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset sopimukselle: Tilannekohtaiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sitovan sopimuksen on täytettävä sekä yleiset edellytykset että tilannekohtaiset edellytykset, joista jälkimmäisiä käsitellään seuraavassa. Tilannekohtaiset edellytykset voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: muodoltaan oikeanlaiseen sopimukseen ja tilannehäiriöttömyyteen.

Sopimusoikeudessa vallitsee yleisesti vapaamuotoisuuden periaate. Tiettyjen sopimustyyppien osalta kuitenkin edellytetään kirjallista sopimusta ja ilman tätä muotoa tehty sopimus ei saa oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi kiinteistönkauppa on aina tehtävä kirjallisesti. Osapuolet voivat myös keskenään sopia, että vain kirjallisesti tehty sopimus saa sitovuusvaikutuksen.

Tilannekohtaiset häiriötekijät liittyvät lähinnä sopimukseen pakottamiseen, kiskontaan, toisen ymmärtämättömyyden, pulan, riippuvaisen aseman tai väärinymmärryksen hyväksikäyttämiseen tai vallitseviin olosuhteisiin. Lähtökohtaisesti edellytetään, että etua saanut osapuoli on ollut vilpillisessä mielessä eli tietoinen tilannekohtaisesta häiriöstä, jotta sitä voidaan soveltaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa