Minilex - Lakipuhelin

Sopimus avoimen yhtiön voiton tai tappion jaosta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana on, että avoimen yhtiön tilikauden voitosta suoritetaan ensin korkolain mukaista korkoa yhtiömiehen tilikauden alkaessa jäljellä olleelle panokselle yhtiössä. Eri suuruiset panokset tuottavat siten eri suuruisen osuuden tilikauden voitosta.

Yhtiömiesten panoksille maksetun koron vähentämisen jälkeen jaetaan jäljelle jäänyt voitto yhtiömiesten kesken tasan. Kuitenkin jos voiton tasajako johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen voidaan jako-osuuksia lain nojalla sovitella. Niin ikään mahdollinen tappio jaetaan yhtiömiesten kesken tasan.

Mikäli tästä lakisääteisestä voitonjakoon sovellettavasta menettelystä halutaan poiketa, tulee asiasta ottaa nimenomainen maininta yhtiösopimukseen. Maininnalla on merkitystä erityisesti siinä tilanteessa, jossa yhtiömiesten panostukset yhtiöön ovat toisistaan määrällisesti poikkeavat. Mikäli yhtiösopimuksessa on sovittu vain joko voiton taikka tappion jaossa noudatettavasta perusteesta, on tätä perustetta sovellettava samalla tavalla sekä voiton että tappion jakoon yhtiössä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »