Minilex - Lakipuhelin

Sopimus riitojen ratkaisemisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa ei ole sovittu erikseen mahdollisten riitojen ratkaisemisesta, ratkaistaan yhtiötoimintaan liittyvät riidat lähtökohtaisesti yleisissä tuomioistuimissa. Useissa tapauksissa ei-julkista välimiesmenettelyä pidetään kuitenkin liike-elämässä tuomioistuinkäsittelyä parempana vaihtoehtona. Välimiesmenettely on sopimukseen perustuvaa riidanratkaisua, jonka lopputuloksena on kuitenkin vastaava tuomio kuin tuomioistuimesta saatuna. Keskeisenä syynä välimiesmenettelyn suosioon ovat sen nopeus ja joustavuus. Täten välimiesmenettely on korkeammasta kustannuksestaan huolimatta monesti yhtiön itsensä kannalta parempi ja huomaamattomampi vaihtoehto.

Keskeistä on huomata se, että välimiesmenettelyä voidaan käyttää vain yrityksen riita-asioissa. Rikosasioita ei ole mahdollista käsitellä välimiesmenettelyssä, vaan ne tulee ratkaista yleisissä tuomioistuimissa. Annettu välitystuomio on lopullinen, eikä siihen voi hakea muutosta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli välimiesmenettelyä halutaan käyttää mahdollisten tulevien riitojen ratkaisemiseen, siitä tulee sopia kirjallisesti. Yleensä välityslauseke mainitaan yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimuksessa kannattaa niin ikään määritellä se, montaako välimiestä käytetään, kuka välimiehen nimeää, miten menettelyn kustannukset jaetaan ja käytetäänkö välimiesmenettelyä kaikkien riitojen, vaiko ainoastaan tietyntyyppisten riitojen ratkaisemiseen. Lisäksi voi olla syytä sopia siitä, mikä on välimiesmenettelyn paikka ja siinä käytetty kieli.

Yksinkertaisimmillaan välityslauseke voi olla esimerkiksi seuraava:”Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti”.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa