Minilex - Lakipuhelin

Salassa pidettävät asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Tästä johtuen jokaisella on oikeus saada tieto niistä. Tietynlaisia tietoja sisältävät viranomaisen asiakirjat on kuitenkin säädetty salassapidettäviksi. Asiakirjan salassapito voi siis perustua lakiin joko niin, että salassapito perustuu suoraan lakiin, tai niin, että laissa on säädetty, milloin viranomainen voi määrätä asiakirjan salassapidettäväksi. Tällaisten asiakirjojen osalta viranomaisella on salassapitovelvollisuus. Viranomainen ei saa antaa tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta, mikäli joku sellaista sattuisi pyytämään. Asiakirja voi olla myös osittain salassa pidettävä. Tällaisesta asiakirjasta viranomainen voi antaa tiedon, jos se on mahdollista ilman, että salassa pidettävä tieto paljastuisi. Pääsääntö onkin, ettei asiakirjajulkisuutta rajoiteta enempää kuin on tarpeen. Näin ollen, jos asiakirja sisältää salassapidettävää tietoa, mutta osa tiedosta on sellaista, että sen voi salassapidon tarkoituksen vaarantumatta antaa, tulee asiakirjan olla näiltä osin julkinen.

Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen, tilastointia, viranomaisen suunnittelutyötä tai selvitystyötä varten. Tällöinkin tietojen luovuttaminen on rajoitettua. Yleensä asiakirjan säätäminen tai määrääminen salassa pidettäväksi johtuu siitä, että halutaan suojata jotakin yksityistä taikka julkista intressiä. Esimerkiksi suojan kohteena voi olla henkilön yksityisyys tai valtion turvallisuus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa