Minilex - Lakipuhelin

Miten viranomainen antaa tiedon asiakirjasta?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

On olemassa useita tapoja, joilla viranomainen voi antaa tiedon asiakirjasta. Asiakirjan antamistapa riippuu asian ja asiakirjan laadusta. Pääsääntöisesti viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Viranomaisen ratkaisuista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Videotallenteesta tai muusta vastaavasta tallenteesta, jolla on viranomaisen kuvaama kuulustelu tai muu tapahtuma, jossa henkilöä kuullaan, saa kuitenkin antaa kopion vain, jos tallenteessa kuultava henkilö siihen suostuu tai jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on ilmeistä, ettei kopion antaminen johda hänen yksityisyyden suojansa loukkaamiseen.

Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Yleensä tieto annetaan sillä tavalla kuin pyytäjä on pyytänyt. Joskus viranomaiselta pyydetään hyvin suuria määriä asiakirjoja. Asiakirjan kopioiminen saattaa olla toisinaan vaikeaa. Tällöin viranomainen voi antaa tiedon muullakin tavalla kuin sillä, jonka pyytäjä on esittänyt. Asiakirjan antamisesta ei saa aiheutua virkatoiminnalle kohtuutonta haittaa. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on siis annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »