Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen tiedonsaantioikeus omista tiedoistaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaisella on oikeus omiin tietoihinsa. Asianosaisen tiedonsaantioikeus on laajempi kuin sellaisen henkilön, joka ei ole asiassa asianosainen. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on asiassa hakijana tai valittajana, tai muuta henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tietoa tulee pyytää siltä viranomaiselta, joka käsittelee tai käsitteli asiaa.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei kuitenkaan ole tätä oikeutta esimerkiksi asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. Sama koskee esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa ennen tutkinnan lopettamista esitettyjä tai laadittuja asiakirjoja, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle, sekä salassa pidettyihin asiakirjoja.

Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, vaikka asiakirjasta annettavaa tietoa voidaan rajoittaa yllä sanotuin perustein, jollei laissa toisin säädetä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa