Minilex - Lakipuhelin

Milloin asianosaisen tiedonsaantia voidaan rajoittaa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asianosaisen oikeus on laajempi, sillä hänellä on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Eräissä tilanteissa asianosaisella ei kuitenkaan ole tiedonsaantioikeutta. Tiedon antaminen asiakirjasta saattaa joskus olla vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Jos näin on, ei tietoa anneta edes asianosaiselle. Poliisitutkintaa ja esitutkintaa suorittaessaan viranomaiset esittävät ja laativat erinäisiä asiakirjoja. Tällaisesta asiakirjasta ei tietoja anneta tutkinnan ollessa kesken, jos se häiritsisi asian selvittämistä. Viranomaiset laativat samoin valmistellessaan asioita esittelymuistioita, ratkaisuehdotuksia sekä muuta sellaisia asiakirjoja. Niin kauan kuin asian käsittely on kesken, ei asianosaisella ole oikeutta saada tietoa myöskään sellaisesta asiankirjasta. Ylioppilaslakista haaveileva henkilö ei voi esimerkiksi saada tietoa ylioppilaskokeiden vastauksesta ennen kuin arvostelu on lopullinen. Kokelas ei saa myöskään tietää, kuka hänen koevastauksensa arvostelee ennen kuin ylioppilastutkintolautakunta on lopettanut arvostelunsa. Joskus viranomaiset järjestävät julkisia hankintojaan varten tarjouskilpailuja. Tällöin arjoajalla ei ole oikeutta saada tietoa asiakirjasta, josta ilmenee toisen tarjoajan ammatti- tai liikesalaisuus. Tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tietää toisen tekemän tarjouksen hinta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »