Minilex - Lakipuhelin

Palkkaturvan väärinkäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palkkaturvajärjestelmästä säädettäessä on otettu huomioon myös mahdolliset järjestelmän väärinkäytökset. Jotta palkkaturvan väärinkäyttöä olisi mahdollista estää, voi palkkaturvaviranomainen perustellusta syystä harkita maksettavan palkkaturvan määrää tai evätä palkkaturvan kokonaan. Työntekijä on lisäksi velvoitettu palauttamaan aiheettomana saadun palkkaturvan korkoineen. Palkkaturvan petollisesta hankkimisesta tai hankkimisen yrittämisestä työntekijä voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tällainen syy on ensinnäkin se, että saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, jonka ilmeinen tarkoitus on palkkaturvan saaminen. Tällaisen menettelyn ei kuitenkaan siis tarvitse aina perustua sopimukseen, vaan työntekijä on voinut toimia yksinkin. Lisäksi perusteltuna syynä palkkaturvan eväämiseen pidetään tilannetta, jossa haetun palkkaturvan määrä on ilmeisen epäsuhtainen tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden. Kolmanneksi perusteltuna syynä voi olla se, että työntekijä hakee samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia toistuvasti turvattavaksi palkkaturvalla. Perusteena palkkaturvan eväämiseen tai sen määrän harkitsemiseen on myös se, että työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää, ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan. Palkkaturvaviranomainen saattaa kuitenkin hyväksyä hetkellisen työskentelyn palkatta. Joissain tapauksissa palkkaturvaviranomainen saattaa palkkaturvan saamiseksi edellyttää, että työntekijä päättää työsuhteensa, mikäli työnantaja jättää palkan maksamatta pidemmältä ajalta. Näin saatetaan edellyttää sen takia, että työntekijä ei tarpeettomasti kasvata saataviensa määrää.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa