Minilex - Lakipuhelin

Palkkaturva turvaa työntekijän palkansaantia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän palkkasaatava on turvattu lakisääteisellä palkkaturvajärjestelmällä siltä varalta, että työnantaja ei maksukyvyttömyytensä vuoksi kykene palkkaa maksamaan. Palkkaturvalla työntekijä voikin turvata palkkasaatavansa työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen sattuessa. Palkkaturvalla tarkoitetaan valtion varoista maksettavaa summaa, jolla korvataan työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi menetetyiksi joutuvat palkkasaatavat.

Palkkaturvana voidaan maksaa työntekijän työsuhteesta johtuvat kaikki saatavat, jotka ovat selviä perusteeltaan ja määrältään. Näin ollen normaalin palkan lisäksi turvattaviksi tulevat muun muassa lomakorvaus, irtisanomisajan palkka, kulukorvaukset ja mahdolliset vahingonkorvaukset. Työntekijän eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut kuitenkin vähennetään maksettavasta palkkaturvasta.

Palkkaturvahakemuksen voi jättää Työ- ja elinkeinotoimistolle tai ELY-keskukselle. Palkkaturvaasiat käsittelee ja päätökset tekee ELY-keskus. Työnantajan ajautuessa konkurssiin, pesänhoitaja usein hoitaa ja lähettää palkkaturva-asiat työntekijöiden puolesta. 

Palkkaturvaa maksaessaan valtiolle syntyy takautumisoikeus työnantajaa tai tämän konkurssipesää kohtaan, eli työnantajan on maksettava valtiolle takaisin palkkaturvana maksetut määrät korkoineen. Joissain tapauksissa työnantajalle saatetaan kuitenkin myöntää maksun suoritukselle lykkäystä tai vapauttaa työnantaja tai muu maksuvelvollinen kokonaan tai osittain maksuvelvollisuudestaan. Mikäli maksuja ei saada työnantajalta perittyä, maksaa Työttömyysvakuutusrahasto maksuista suorittamatta jääneen osuuden. 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa