Minilex - Lakipuhelin

Palkanmaksun viivästymisen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan pääasiallinen velvollisuus on maksaa työntekijälle palkka oikeaan aikaan ja oikean suuruisena. Palkka on maksettava työntekijälle palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei muuta ole sovittu. Palkka on maksettava tai sen on oltava nostettavissa työntekijän osoittamalta tililtä sen erääntymispäivänä. Jos näin ei ole tapahtunut, on palkanmaksu viivästynyt. Palkanmaksun viivästymisellä tarkoitetaan siis sitä, että palkanmaksun aika on koittanut, mutta palkkaa ei syystä tai toisesta ole maksettu.

Palkanmaksun viivästyminen ei edellytä työnantajalta tahallisuutta tai tuottamusta, jolloin työnantaja on aina vastuussa palkan oikea-aikaisesta maksamisesta. Ainoastaan niin sanottu ylivoimainen este voi aiheuttaa sen, että työnantajalla ei ole vastuuta palkan viivästymisestä. Jos palkanmaksu on viivästynyt, voi se tietyissä tilanteissa antaa työntekijälle jopa oikeuden päättää työsuhde. Mikäli työnantaja näin aiheuttaa työsuhteen päättämistilanteen, voi työnantajaan kohdistua myös korvausvastuu työsuhteen päättämisestä.

Palkan viivästyessä työntekijä voi kuitenkin jatkaa työsuhteessaan ja velkoa palkkasaataviaan työnantajalta normaalilla velkomusmenettelyllä. Työntekijällä on lisäksi oikeus saada viivästyneelle palkkasaatavalleen viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Työntekijällä saattaa myös olla joissain tilanteissa mahdollisuus saada vahingonkorvausta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut palkanmaksun viivästyksen vuoksi. Mikäli työnantajan palkanmaksun viivästyminen johtuu työnantajan maksukyvyttömyydestä, voi työntekijällä olla oikeus palkkaturvaan, eli saatavien maksamiseen valtion varoista. Mikäli työnantaja on maksukykyinen, ei palkkaturvamenettely siis tule kysymykseen. Palkanmaksun viivästyessä kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä työnantajaan. Mikäli tarvitset apua palkanmaksuun liittyen, lakimiehemme auttavat sinua. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa