Minilex - Lakipuhelin

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteen peruselementtinä on, että työntekijä saa palkkaa tai muuta vastiketta työnantajalle tekemästään työstä. Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei muusta ole sovittu. Työntekijällä on oikeus saada lopputili työsuhteen päättyessä, koska työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Työsuhteen päättyessä purkamiseen, on työntekijällä oikeus saada lopputili välittömästi työsuhteen päätyttyä. Jos työsuhde päätetään irtisanomiseen, päättyy palkanmaksukausi irtisanomisajan kuluttua umpeen. Mikäli työsuhde on määräaikainen, päättyy palkanmaksukausi puolestaan työsopimuksen mukaisena viimeisenä työpäivänä. Toisaalta myös työsuhteen päättymisen yhteydessä voidaan käyttää sovittua laskenta-aikaa, joka osaltaan voi vaikuttaa palkan erääntymispäivään työsuhteen päättyessä. Työnantajan on maksettava rahana työntekijälle työsuhteen aikana kertyneet pitämättä jääneet lomapäivät. 

Mikäli työnantaja ei ole maksanut palkkaa sen erääntymiseen mennessä on työntekijällä oikeus saada viivästyskorkoa palkan erääntymisestä lukien. Lisäksi työsuhteen päättymistilanteissa työntekijällä on palkan viivästyessä oikeus odotuspäivien palkkaan. Odotuspäivien palkkaoikeus tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättymisen jälkeen täysi palkka, mutta kuitenkin enintään vain kuudelta päivältä. Täydellä palkalla tarkoitetaan normaalia kokonaisansiota, jota työntekijä sai säännönmukaisesta työstään. Oikeus odotuspäivien palkkaan voi syntyä kaikkien niiden saatavien myöhästymisen perusteella, jotka olisi pitänyt maksaa työsuhteen päättyessä eli esimerkiksi lisä- tai ylityökorvausten viivästyessä. Odotuspäivien palkkaa koskevalla säännöksellä siis suojellaan työntekijää. Kyseessä on seuraamus työnantajalle siitä, että työnantaja viivästyy palkanmaksamisessa työsuhteen päättyessä. Jos saatava on epäselvä tai riidanalainen taikka, jos palkan määrää laskiessa on tapahtunut laskuvirhe, tulee työntekijän huomauttaa saatavan viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt, jotta työntekijällä olisi oikeus odotuspäivien palkkaan. Työnantajalla on huomautuksen jälkeen kolme päivää aikaa korjata saatavassa oleva puute, ennen kuin oikeus työntekijälle kuuluvista odotuspäivistä alkaa. Palkan epäselvyydestä voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun työnantajalla ei ole palkanlaskemisperusteita tiedossaan työsuhteen päättyessä. Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijällä on kaksi vuotta aikaa nostaa saataviaan koskeva kanne tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa