Minilex - Lakipuhelin

Päätöksenteko osuuskunnan kokouksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on puolellaan enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Vaaleissa katsotaan valituksi se ehdokas, joka saa eniten ääniä. Osuuskunnan kokous voi edellisestä poiketen ennen vaalia päättää, tai osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että valituksi tulee kannatusta saaneista ehdokkaista se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Sama koskee vaalia, jossa valitaan useita henkilöitä osuuskunnan hallitukseen, hallintoneuvostoon, tilintarkastajaksi taikka muutoin samanlaisiin tehtäviin.

Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee tasatilanteessa päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Osuuskunnan säännöissä on mahdollista määrätä, että vaalit toimitetaan noudattaen suhteellista vaalitapaa. Säännöissä tulee tällöin määrätä se missä vaaleissa suhteellista vaalitapaa sovelletaan, sekä se, miten äänestäjäryhmät muodostetaan. Säännöissä tulee lisäksi määrätä toimeenpano- ja tarkastuselimistä sekä muista vaalin toimittamiseen liittyvistä seikoista.

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä muista pätevän päätöksen edellytyksistä. Koskien vaadittavaa äänimäärää, on säännöissä kuitenkin mahdollista määrätä laissa säädettyä lievemmästä enemmistövaatimuksesta ainoastaan vaalien osalta sekä muutettaessa jäsenen äänimäärää osuuskunnassa, jonka säännöissä määrätään jäsenten erisuuruisesta äänimäärästä. Äänimäärän muuttamisen osalta säännöissä ei voida määrätä kaksi kolmasosaa lievemmästä enemmistövaatimuksesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »