Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan sääntömuutoksesta päättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, mikäli sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tulee viivytyksettä ilmoittaa rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta sovelletaan kuitenkin ennen päätöksen rekisteröintiä jäseneksi otettuun, ja ennen rekisteröintiä annettuun osuuteen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana rekisteröitävällä päätöksellä lykätään osuuteen perustuvaa maksuvelvollisuutta; tai, aikaistetaan osuusmaksun palautusta muuten kuin laissa tarkoitettuna nopeutettuna palautuksena; tai, lisätään oikeutta rahastokorotuksen, liittymismaksun tai ylimääräisen maksun palautukseen; tai, alennetaan osuusmaksua muuten kuin tappion kattamiseksi; tai rajoitetaan jäsenen lisämaksuvelvollisuutta.

Mikäli päätöksellä:

Rajoitetaan jo jäsenenä olevan eroamisoikeutta; tai, rajoitetaan jo annettujen osuuksien vähentämis- tai siirto-oikeutta; tai, lykätään jo annettua osuutta koskevan osuusmaksun palautusta, on sääntöjen muuttamista koskevan pätevän päätöksen edellytyksenä kuitenkin niiden jäsenten kannatus, joilla on vähintään yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa annetuista äänistä.

Mikäli päätöksellä:

Muutetaan osuuskunnan pääasiallista tarkoitusta; tai, määrätään jäsenten erisuuruisesta äänimäärästä osuuskunnassa, jonka jokaisella jäsenellä on yksi ääni; tai, muutetaan jäsenten erisuuruista äänimäärää; tai, rajoitetaan jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden tuottamaa oikeutta ylijäämään, osuusmaksun palautukseen tai osuuskunnan säästöön muuten kuin edellä tarkoitetulla tavalla; tai, lisätään jo jäsenenä olevan maksuvelvollisuutta määräyksellä, joka koskee ylimääräisiä maksuja, lisämaksuvelvollisuutta tai sellaista liittymismaksua, jota ei palauteta; tai, rajoitetaan jo jäsenenä olevan eroamisoikeutta tai oikeutta vähentää jo annettujen osuuksien lukumäärää osuuskunnassa, jonka säännöissä määrätään ylimääräisistä maksuista tai lisämaksuvelvollisuudesta, on sääntöjen muuttamista koskevaan pätevän päätöksen edellytyksenä kuitenkin kaikkien kokouksessa edustettujen jäsenten kannatus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa