Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Sääntömuutosta koskeva päätös on pätevä, jos sitä ovat kannattaneet osuuskunnan jäsenet, joiden äänimäärä edustaa vähintään kahta kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä. Tietyissä tapauksissa sääntömuutos edellyttää kuitenkin yhdeksän kymmenesosan enemmistöä annetuista äänistä ja joskus jopa kaikkien kokouksessa edustettujen jäsenten kannatusta.

Yhdeksän kymmenesosan enemmistöä edellytetään silloin, jos sääntömuutoksella rajoitetaan jo jäsenenä olevan eroamisoikeutta, rajoitetaan jo annettujen osuuksien vähentämis- tai siirto-oikeutta taikka lykätään jo annettua osuutta koskevan osuusmaksun palautusta. Kaikkien jäsenten yksimielisyyttä taas edellytetään silloin, kun sääntömuutoksella muutetaan osuuskunnan pääasiallista tarkoitusta, määrätään jäsenten erisuurista äänimääristä alun perin tasavertaisessa osuuskunnassa tai muutetaan jäsenten erisuuruista äänimäärää. Samoin yksimielisyysvaatimus pätee silloin, kun rajoitetaan jo osuuskunnan jäsenenä olevan henkilön oikeutta ylijäämään, osuusmaksun palautukseen tai osuuskunnan säästöön, lisätään tällaisen henkilön maksuvelvollisuutta määräyksellä, joka koskee ylimääräisiä maksuja, lisämaksuvelvollisuutta tai ei-palautettavaa liittymismaksua tai rajoitetaan hänen eroamisoikeuttaan osuuskunnasta, jonka säännöissä määrätään ylimääräisistä maksuista ja lisämaksuvelvollisuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa