Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan oikeus säästökassatoimintaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunta saa tietyissä tapauksissa harjoittaa myös säästökassatoimintaa. Tällainen säästökassatoiminta voi olla esimerkiksi keino vahvistaa jäsenistön sitoutumista osuuskuntansa toimintaan. Säästökassatoiminta, eli toiminnan rahoittaminen vastaanottamalla jäseniltä takaisinmaksettavia rahavaroja on sallittua osuuskunnille, joiden pääasiallisena toimialana on vähittäiskauppa, joiden jäsenmäärä on vähintään 500 ja rahana maksettu osuuspääoma on vähintään 80 000 euroa. Tällöin puhutaan jäsensijoituksista. Jäsensijoituksiin perustuvalla osuuskunnalla on oltava sääntöjensä osana myös säästökassatoimintaa koskevat säännöt tarkentamassa muun muassa sitä, keiltä ja missä jäsensijoituksia voidaan vastaanottaa ja miten jäsensijoitusten rajat määrätään.

Osuuskunta saa ottaa jäsensijoituksia vastaan ainoastaan jäsensijoittajilta heidän omistamilleen tileille. Osuuskunta saa suorittaa hyvityksenä näistä jäsensijoituksista ainoastaan tiliehtojen mukaisen koron. Siltä varalta, että jäsenet haluavat nostaa varansa jäsentileiltään, on osuuskunnan pidettävä kaiken aikaa jäsensijoitusten laatuun ja määrään nähden laissa tarkemmin määritelty riittävä kassavaranto.

Osuuskunnan säästökassatoiminta on muutenkin tarkkaan säänneltyä. Laissa määrätään muun muassa säästökassoille sallituista toimipisteistä, sallitusta markkinoinnista, jäsensijoitusten vakuuksista, säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan tiedonantovelvollisuudesta, osavuosi- ja vuosikatsauksista, tilinpäätöksistä, säästökassatoiminnan tarkastuksesta, valtiovarainministeriön tiedonsaantioikeudesta ja osuuskunnan jäsenten ja työntekijöiden salassapitovelvollisuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa