Minilex - Lakipuhelin

Osuus osuuskunnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnassa on kyse taloudellista toimintaa harjoittavasta yrityksestä, jonka omistavat sen jäsenet. Tätä taloudellista toimintaa harjoitetaan osuuskunnan jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi tarjoamalla näille osuuskunnan palveluja.

Osuudella tarkoitetaan osuuskunnan jäsenen omistusosuutta osuuskunnasta. Lain mukaan osuuskunnan jokaisen osuuskunnan jäsenen on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle sen säännöissä määrätty osuusmaksu. Näin jokaisesta osuuskunnan jäsenestä tulee samalla myös osuuskunnan omistaja. Omistajuuden myötä jäsenillä on myös äänioikeus osuuskunnan toimintaa koskevan päätöksenteon yhteydessä. Normaalisti kaikki osuudet tuottavat yhtäläiset oikeudet esimerkiksi osuuskunnan palveluihin, mutta osuuskunnan säännöissä voidaan myös määrätä siitä, että jotkin tietyt osuudet tuottavat omistajilleen erilaiset oikeudet kuin jotkin toiset osuudet. Osuudesta maksettu osuusmaksu on aina kaikkien osuuksien osalta saman suuruinen.

Jokaisella osuuskunnan jäsenellä täytyy siten olla vähintään yksi osuus. Osuuskunnan säännöissä voidaan myös määrätä, että osuuskunnan jäsenillä on joko siihen liittymisen yhteydessä tai jäsenyyden aikana velvollisuus ottaa useita osuuksia ja että tämä velvollisuus vähenee jäsenyyden aikana. Tällöin sääntöihin on otettava määräys myös velvollisuuden lisäämisen ja vähentämisen perusteista sekä uusien osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa. Mikäli jäsenen velvollisuus ottaa useita osuuksia vähenee, velvoitteen ylittävät osuudet muuttuvat ns. vapaaehtoisiksi osuuksiksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa