Minilex - Lakipuhelin

Osuuskuntarikos ja osuuskuntarikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskuntia koskeva lainsäädäntö sisältää myös omat rangaistussäännöksensä osuuskuntarikoksesta ja osuuskuntarikkomuksesta. Osuuskuntarikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Osuuskuntarikokseen syyllistyy henkilö, joka rikkoo osuuskuntalainsäädännön säännöksiä tilintarkastajan lausunnon laatimisesta, pääomalainan pääoman palauttamisesta, koron tai muun hyvityksen maksamisesta tai vakuuden antamisesta, joka jakaa osuuskunnan varoja osuuskuntalainsäädännön vastaisesti tai joka antaa osuuskunnan varoista rahalainan, vakuuden tai muuten varoja siinä tarkoituksessa, että niillä maksettaisiin osuuskunnan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osuuksia, lisäosuuksia, sijoitusosuuksia tai osakkeita.

Osuuskuntarikkomus puolestaan on osuuskuntarikosta lievempi teko ja siitä voidaan tuomita vain sakkoon. Osuuskuntarikkomukseen syyllistyy henkilö, joka menettelee osuuskuntalainsäädännön vastaisesti antaessa osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuskirjaa, väliaikaistodistusta, optiotodistusta tai juoksevaa vaihtovelkakirjaa, joka rikkoo osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan tai jäsenten yksimielisten päätösten nähtävillä pitämistä koskevaa säännöstä, joka laiminlyö jäsen-, lisäosuus- tai sijoitusosuusluettelon pitämisen tai niiden nähtävillä pitämisen tai joka rikkoo osuuskuntalainsäädännön säännöksiä koskien tilinpäätöksen laatimista, osuuskunnan sulautumista, jakautumista, yhteisömuodon muuttamista tai selvitystilaa koskevan lopputilityksen antamista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa