Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan kokouksen kokousvirkailijat sekä kokouspöytäkirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, ellei säännöissä asiasta toisin määrätä. Tämä lisäksi kokoukseen tulee valita vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjantarkastajaa ei tarvitse valita, mikäli kaikki edustettuina olevat jäsenet ja jäsenten edustajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Osuuskunnan kokouksessa on oltava nähtävänä jäsenluettelo. Tässä luettelossa tulee mainita myös jäsenen äänimäärä ja äänimäärän määräytymisperuste, mikäli jäsenellä voi osuuskunnan sääntöjen mukaan olla useita ääniä. Kokouksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että läsnä olevista jäsenistä, asiamiehistä sekä avustajista laaditaan luettelo, johon merkitään kunkin jäsenen osuuksien lukumäärä ja äänimäärä, nk. ääniluettelo.

Kokouksen puheenjohtajan on niin ikään huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo tulee ottaa pöytäkirjaan tai liittää siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset, sekä äänestyksen tulos, mikäli päätöksestä on äänestetty. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

Pöytäkirja on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjat tulee säilyttää luotettavalla tavalla.

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta korvattuaan tästä aiheutuvat osuuskunnan kulut.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa