Minilex - Lakipuhelin

Omistuksenpidätys- ja takaisinotto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallinen on voinut hankkia omaisuutta omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdoin. Lähtökohtaisesti nämä ehdot sitovat (ostajan) konkurssipesää. Tällaiseen omaisuuteen sovelletaan siten pääsääntöisesti sivullisen omaisuutta koskevaa konkurssilain säännöstä, jonka mukaan velallisen hallinnassa oleva sivullisen omaisuus, joka voidaan erottaa velallisen omaisuudesta, ei kuulu konkurssipesään.

Jotta omistuksenpidätys- tai takaisinottoehto sitoisi velkojia, on siitä pitänyt sopia ennen kuin omaisuuden hallinta on siirtynyt velalliselle. Myyjän suosimisen välttämiseksi jälkikäteen sovittu ehto on tehoton. Ehto ei myöskään sido silloin, kun velallisella on ollut oikeus luovuttaa omaisuus edelleen tai muutoin määrätä siitä kuten omistaja, ilman myyjän suostumusta. Tähän riittää pelkkä mahdollisuus eli velallisen ei käytännössä ole tarvinnut käyttää näitä oikeuksiaan.

Myyjällä on oikeus vaatia omistuksenpidätys- tai takaisinottoehtoon perustuvaa omaisuuden takaisinottoa ja tilityksen toimittamista, vaikka takaisinoton ja tilityksen edellytykset eivät osamaksukaupasta annetun lain tai kuluttajansuojalain säännösten nojalla täyttyisi. Myös konkurssipesällä on oikeus vaatia tilityksen toimittamista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa