Minilex - Lakipuhelin

Niskoittelu sotilaan rikoksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sotilas, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen tai vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antamaa käskyä syyllistyy niskoitteluun. Sama koskee sotilasta, joka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sanotun käskyn täyttämistä.

Rangaistuksena niskoittelusta voidaan tuomita kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Käskyn täyttämättä jättämisestä ei kuitenkaan saa tuomita rangaistusta, jos käskyn täyttäminen olisi johtanut selvästi virka- tai palvelusvelvollisuuden vastaiseen tai muuten selvästi lainvastaiseen tekoon. Käskyn saanut alainen on nimittäin velvollinen seuraamaan sellaistakin käskyä, joka ei ole selvästi lainvastainen, mutta jonka lainmukaisuudesta alaisella on omat epäilynsä. Tulkinnanvaraisetkin käskyt ovat siis sitovia, eikä sotilailla ole niiden suhteen kysely- eikä tarkistamisoikeutta eikä vastaavaa velvollisuutta. Rajanveto niskoittelun ja oikeutetun käskyn huomiotta jättämisen välillä kulkee käskyn tai sen johdosta tehdyn teon selvässä lainvastaisuudessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa