Minilex - Lakipuhelin

Milloin sotilas syyllistyy palvelusrikokseen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Armeijassa annetaan sotilaille erilaisia määräyksiä, ja sotilailla on velvollisuus noudattaa niitä. Velvollisuuksia rikkova sotilas syyllistyy palvelusrikokseen. Sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden tai palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen, syyllistyy palvelusrikokseen. Palvelusrikoksesta tuomitaan myös sotilas, joka on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut, tai joka hankkiakseen itselleen vapautuksen, loman tai muun helpotuksen palveluksesta vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrittää tai sanotussa tarkoituksessa esittää valheellisen tiedon.

Rangaistuksena palvelusrikoksesta voidaan tuomita kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Teosta on säädetty myös lievä, tuottamuksellinen ja törkeä muoto.

Jos rikoksentekijän teko täyttää kidutuksen, lahjuksen ottamisen, törkeän lahjuksen ottamisen, lahjusrikkomuksen tai virkasalaisuuden rikkomisen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tai jonkin muun sotilasrikoksen tunnusmerkit, tekijä tulee tuomita palvelisrikoksen sijaan rangaistukseen kyseisestä rikoksesta. Lahjusrikokset, virkasalaisuusrikokset, kidutus sekä muut pahempina pidetyt, eli ankarammin rangaistut, sotilasrikokset syrjäyttävät palvelusrikoksen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa